i-mate X800D手機

當前位置: 首頁 > 產品頻道 > 手機 > i-mate
i-mate X800D手機
  • i-mate X800D手機 綜述
  •  最新價格:已淘汰
  •  智能手機:Windows系統
  •  手機特色:商務
  •  手機頻段:GSM(850/900/1800/1900MHz)
  •  手機類型:直板式
  •  手機制式:雙卡雙模
  • [查看參數
產品圖片索引列表 i-mate X800D
i-mate X800D手機相關報道
i-mate手機 系列產品報道