r

Ʒƴȫ а Փ r
xչʾʽ: Pעɸߵ͡ rɸߵ͡ rɵ͵ߡ ¿aƷǰ
  YxaƷƷ   
̖ r
 S840
S840 ƒr:
465Ԫ
ԴoԴԴ  䔵2  |/z  OӋ  •ϵy2.0  (|:/z;~ʣW:110)
[Ԕ]  [„]  [r]  [댦]  
| ǰ | | β 1/1 [1]
Ʒ
 3MTԃ
 Pz
:(rλ:150;|:/XϽ;•ϵy:2.0;:X)
:(|:ľ|;ڹ:21W;•ϵy:2.2)
:(~ʣW:24;:HiFi;ԴoԴ:Դ)
:(ڹ:17W;{ʽ:;:X)
:(rλ:350;|:ľ|;OӋ:;•ϵy:2.0;:)
:(|:ľ|;~ʣW:72;•ϵy:2.1;ԴoԴ:Դ)
:(|:/XϽ;•ϵy:2.0;ݔԴ:220V;䔵:2;ԴoԴ:Դ)
:(|:/XϽ;OӋ:;•ϵy:2.0;:87dB;:X;䔵:2)
:(|:ľ|;{ʽ:o;~ʣW:70;OӋ:;•ϵy:2.0)
:({ʽ:o;~ʣW:46;:X)
:({ʽ:b;ݔӿ:3.5mmw•ݔ;:HiFi;ԴoԴ:Դ)
:(rλ:100;|:ľ|w + l;{ʽ:o)
:(~ʣW:25;•ϵy:2.1;:o;ԴoԴ:Դ)
:(rλ:90;|:/XϽ;{ʽ:b;•ϵy:2.0)
:(|:ľ|;OӋ:;•ϵy:2.0;ݔԴ:220V;:HiFi)